پست های برچسب: امور داخلی

09.21.2012

کنگره آمریکا با جدیت تمام در پی «جدایی آذربایجان» از ایران! اگر باکو در عملیات نظامی علیه ایران شرکت کند، آمریکا، «آذربایجان ایران» را به «آذربایجان شمالی» واگذار می کند!

انتخاب: این موارد در پیش نویس قطعنامه ای روراباخر بیان شد. او این پیش نویس را به مجلس نمایندگان ارائه داد. در این سند آمده است: “مردم آذربایجان به دو قسمت بین آذربایجان و ایران تقسیم شده است و حق تعیین سرنوشت بر تشکیل دولت مستقل دارند”! پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دیئن روراباخر، […]

Free Blog Themes and Blog Templates