پست های برچسب: حرج و مرج

11.5.2012

«شبکه ایران» وابسته به دولت دهم خبر داد: کشف بازداشتگاهی مخفی در تهران که دو مامور پلیس آن را اداره می‌کردند

دیگربان: «شبکه ایران» وابسته به موسسه ایران به نقل از یک مقام آگاه قضائی از شناسایی بازداشتگاهی در تهران خبر داده که از سوی دو پلیس اداره می‌شده است. این سایت روز دوشنبه (۱۵ آبان) از کشف باندی ۱۰ نفره خبر داده که در راس آن‌ها دو مامور واقعی پلیس با استفاده از احکام قضائی […]

Free Blog Themes and Blog Templates