پست های برچسب: خرید رای

03.7.2012

یک نماینده مجلس خبر داد: خرید رای در گرمسار ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان

خُسن آقا: باز این بی بصیرتها پته امام را به باد دادند! دیگربان: عبدالرضا ترابی٬ نماینده گرمسار گفته که روز جمعه در این شهر٬ نرخ مشارکت در انتخابات تا ساعت ۱۲ ظهر کمتر از پنج درصد بوده و از ساعت چهار بعدازظهر تا ۱۱ شب «رای» خریداری می‌شده است. آقای ترابی روز سه‌شنبه (۱۶ اسفند) […]

Free Blog Themes and Blog Templates