پست های برچسب: داریوش رضایی‌نژاد

07.26.2011

اسراییل مسئولیت ترور رضایی نژاد را پذیرفت: یک پایگاه اینترنتی وابسته به موساد مسئولیت ترور داریوش رضایی نژاد را پذیرفت.

شفاف: ایران هسته ای:دبکا فایل که ارتباطات شناخته شده و تایید شده ای با سرویس اطلاعات خارجی اسراییل (موساد) دارد، در گزارشی راجع به ترور رضایی نژاد او را «یک دانشمند هسته ای» و «مرتبط با پروژه های سری» خواند و اعلام کرد که ترور وی با نفوذ در مراکر فنی ایران انجام شده است. […]

Free Blog Themes and Blog Templates