پست های برچسب: علی‌عبدالله صالح

06.5.2011

شادی و پایکوبی در صنعا پس از عزیمت رییس جمهور یمن به عربستان

رادیوفردا: مقامات یمن می‌گویند رییس جمهور یمن که بر اثر انفجار روز جمعه در کاخ ریاست جمهور‌ی دچار جراحاتی شده بود، برای درمان کشور را به قصد عربستان سعودی ترک کرده است ولی پس از درمان به یمن باز خواهد گشت. خبرگزاری‌های خارجی گزارش می‌دهند که علی‌عبدالله صالح به همراه ۳۵ تن از نزدیکانش، شامگاه […]

Free Blog Themes and Blog Templates