پست های برچسب: مخاطب

02.29.2012

شمار مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی در ایران ‘تقریبا دو برابر شده است’

بی‌بی‌سی: شمار مخاطبان تلویزیون فارسی بی بی سی با وجود محدودیت های موجود تقریبا دوبرابر شده است با وجود محدودیت های اعمال شده علیه تلویزیون فارسی بی بی سی در ایران، شمار مخاطبان این شبکه در این کشور کمابییش دو برابر شده است. نتیجه تحقیقات مستقلی که در مورد آمار هفتگی مخاطبان جهانی سرویس های […]

Free Blog Themes and Blog Templates